Przedszkole Montessori Słonecznik

o nas

Misją naszego przedszkola jest stworzenie warunków, w których dzieci przygotowują się do życia poprzez aktywne zdobywanie wiedzy i umiejętności, przy wykorzystaniu pedagogiki dr Marii Montessori, w atmosferze wzajemnego szacunku i we współpracy z rodzicami.

Od tego, jak dziecko się rozwija, czego doświadcza, w jaki sposób jest motywowane i wspierane, zależy całe jego przyszłe życie. Zapewniamy przyjazną atmosferę, w której stawiamy na pełną akceptację, szacunek i poczucie bezpieczeństwa. Respektowanie indywidualności dziecka i wiara w jego wewnętrzny potencjał stanowią podstawę działalności prowadzonej przez przedszkole Słonecznik.

553fef2fa1b07e9c2e72b126c25a4392

trwa rekrutacja
NA ROK 2020 / 2021

ed0a3a276ab6ab2301450ea368d3d29a

Lata spędzone w placówkach Montessori umożliwiają i ułatwiają dzieciom zdobywanie szeregu praktycznych oraz społecznych umiejętności. Nasi podopieczni budują silne poczucie własnej wartości, stają się niezależni i zyskują przekonanie, że są zdolni do uczenia się nowych rzeczy, rozwijania talentów i przezwyciężania problemów. Uczą się zachowań pozbawionych przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów. Nabywają zdolności przywódcze, ale także dowiadują się, jak funkcjonować w zespole.

Nasze przedszkole jest wzorcową placówką montessoriańską zarówno pod względem wyposażenia w materiały rozwojowe, jak i organizacji pracy z dziećmi. Współpracujemy z wieloma uczelniami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, do których zaliczają się: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polski Instytut Montessori, Stowarzyszenie Montessori bez Granic. Z możliwości odbycia praktyk studenckich i hospitacji korzysta wielu studentów oraz słuchaczy.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NASZEJ PRACY

indywidualne podejście

Każde dziecko jest inne. Dzieci mają różną wrażliwość, styl uczenia się, tempo pracy, predyspozycje. Nauczyciele znają swoich podopiecznych oraz ich potrzeby i możliwości, dzięki czemu mogą dostosować wyzwania dla każdego z nich.

szacunek

Każde dziecko jest serdecznie przyjęte przez troskliwych i uważnych nauczycieli. Bliskie relacje, atmosfera wzajemnego zaufania i szacunku dają poczucie bezpieczeństwa, dodają odwagi i pewności siebie.

samodzielność

Samodzielność dzieci montessoriańskich jest słynna na całym świecie. Jest ona niezwykle ważna dla rozwoju osobowości dziecka, buduje wiarę we własne siły, niezależność, zaangażowanie.

nauka przez działanie

Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez własną aktywność. Ćwiczą, próbują, sprawdzają. Zaspokajają swoją dziecięcą ciekawość korzystając z angażujących materiałów, pobudzających kreatywność i logiczne myślenie.

współpraca

Umiejętność współpracy, komunikacji to kluczowe kompetencje. Tworzymy relacje pełne wrażliwości i ciepła. Zachęcamy dzieci do współpracy, korzystania z pomocy kolegów i udzielania jej.

porozumienie bez przemocy

Pomagamy dzieciom wyrażać swoje uczucia, uczymy je porozumienia bez przemocy oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów.

przygotowane otoczenie

Starannie przygotowane otoczenie bogate w inspirujące materiały pozwala swobodnie eksplorować, doświadczać, rozwijać wiedzę i umiejętności z różnych obszarów.

wolność wyboru

Gdy dzieci mają możliwość podejmowania decyzji, angażują się chętnie, są wytrwałe i na długo koncentrują uwagę. Nie potrzebują zachęty, nagrody czy oceny. Ważna jest dla nich własna satysfakcja.

SZKOŁA MONTESSORI