Program edukacyjny

Przedszkole Montessori Słonecznik oferuje program wychowania i edukacji oparty na założeniach pedagogiki dr Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową MEN. Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskimi materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 2,5 – 3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia – czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści – logopeda i psycholog.

materiał

Montessoriański materiał tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Jest on podzielony na kilka grup:

Jest odpowiedzią na naturalny pęd dziecka do aktywnego działania. Te aktywności zawierają wiele zadań, które dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie.

Wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi.

Obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji – geometrię i ułamki. Pomoce matematyczne pomagają dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia oraz odkryć istotę matematycznych działań i wzorów.

Służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania, pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa.

Ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem natury.

Ukazują dziecku miłość Boga do człowieka i przygotowują je do autentycznego przeżywania uczestnictwa we Mszy Świętej. Wychowanie religijne jest dostosowane do poziomu wrażliwości dzieci i odpowiada na ich potrzebę miłości i bezpieczeństwa.

PROGRAM PODSTAWOWY WZBOGACONY

Zajęciami muzyczno rytmicznymi, gimnastyką z elementami korektywy, zabawami integracyjnym, zabawami z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawami z elementami Pedagogiki zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, zabawami paluszkowymi, zabawami logopedycznymi.

KAŻDA GRUPA REALIZUJE RÓŻNE PROJEKTY ROCZNE

Historia powstania Ziemi, rozwoju życia na Ziemi, kontynenty i ich mieszkańcy itp. Dzieci uczą się również języka angielskiego.

OPRÓCZ ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Dzieci uczestniczą w różnych wyjściach i wycieczkach, na których mogą zdobywać więcej doświadczeń, poznawać bliżej świat natury na wyprawach do lasu, zoo lub ogrodu botanicznego oraz poznać bliżej świat kultury poprzez zajęcia w muzeach.