Wielorocznikowe grupy

W przedszkolu są trzy grupy: Niebieska, Zielona i Żółta.

W każdej grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 3 do 5 lat. Każdą z nich opiekuje się 3 wychowawców.

Grupa zróżnicowana wiekowo umożliwia indywidualne podejście do każdego dziecka, koncentrację na jego potrzebach i możliwościach. Pozwala każdemu dziecku rozwijać potencjał i osiągać sukcesy w jego własnym tempie. Sprzyja wzajemnej wymianie doświadczeń, inspiracji, zapewnia optymalny rozwój społeczny. Dzieci uczą się wrażliwości, troski, wzajemnej pomocy.

851366d7439895a0bbae29df0cc54485

Plan dnia

Nasze przedszkolaki spędzają czas twórczo i ciekawie. Rytm dnia dostosowany jest do potrzeb dzieci.

Posiłki

 Śniadanie –  podawane jest między godziną 9 a 11. Odbywa się przy jednym stoliku, do którego kolejno siadają dzieci wtedy, kiedy poczują taką potrzebę. Dzieci dostają pokrojone warzywa i owoce oraz pełnoziarniste pieczywo i masło. Porcje nie są wydzielane, dzieci samodzielnie nakładają sobie jedzenie i mogą usiąść do posiłku więcej niż jeden raz. Przed jedzeniem myją ręce, po zjedzeniu myją swój talerzyk.

Obiad – jest spożywany wspólnie przez grupę. Dzieci przygotowują się do obiadu – myją ręce, nakrywają do stołu. Wszystko jest prawdziwe, talerze i kubki porcelanowe, sztućce trochę mniejsze niż dla dorosłych, aby dziecięca dłoń mogła je wygodnie trzymać. Dania są podawane w ładnych naczyniach – uczymy dzieci estetyki stołu. Przed posiłkiem modlimy się, potem dzieci samodzielnie nakładają sobie potrawy na talerze. Uczymy je, aby zjadły wszystko, co sobie nałożyły, ale nie zmuszamy do tego. Po jakimś czasie umieją już ocenić jak bardzo są głodne i nałożyć tyle ile potrzebują. W czasie posiłku dzieci rozmawiają, uczą się dobrych manier, delektują jedzeniem. Po skończonym posiłku odnoszą naczynia, opłukują je, potem czyszczą stoły, zamiatają podłogę. Po sprzątnięciu kolejno myją zęby. Obiad to doskonały czas ćwiczenia samodzielności, troski o otoczenie i możliwość pomocy młodszym kolegom. To bardzo miły i owocny czas dla dzieci.

Podwieczorek – organizowany jest w podobnej formie jak śniadanie i podawany około godz. 15.

Organizacja roku przedszkolnego

Przedszkole jest otwarte od 1 września do 31 lipca w godzinach 7.30 – 17.30.
Dni wolne:

  • 1 listopada: Wszystkich Świętych
  • 11 listopada: Rocznica Odzyskania Niepodległości
  • 23 grudnia – 1 stycznia: Boże Narodzenie, Nowy Rok
  • Święta Wielkanocne: od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
  • 1 – 3 maja: Rocznica Konstytucji
  • Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała