W przedszkolu mamy trzy grupy

W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 3 do 5 lat.

Sprzyja to wzajemnej wymianie inspiracji, zdolności i umiejętności oraz formuje właściwe postawy społeczne. Daje dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Pozwala na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze pomagając młodszym ćwiczą to czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły. Uczą się też wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Każdą z tych grup opiekuje się 3 wychowawców.

 

851366d7439895a0bbae29df0cc54485