W przedszkolu mamy trzy grupy

 

 

W grupie są dzieci zróżnicowane wiekowo: od 3 do 5 lat.

Sprzyja to wzajemnej wymianie inspiracji, zdolności i umiejętności oraz formuje właściwe postawy społeczne. Daje dzieciom szansę rozwijania umiejętności według własnego tempa, a nie tempa narzuconego przez grupę rówieśników. Pozwala na to, aby dzieci młodsze obserwowały dzieci starsze i mogły się od nich uczyć poprzez naśladowanie, natomiast dzieci starsze pomagając młodszym ćwiczą to czego się już nauczyły, wzmacniają wiarę we własne siły. Uczą się też wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Każdą z tych grup opiekuje się 3 wychowawców.

 

Plan dnia

Rytm dnia w przedszkolu jest dostosowany do potrzeb dzieci

7:30 - 9:00

Dzieci przychodzą do przedszkola. Zabawy dowolne, przygotowanie do rozpoczęcia dnia

9:00 - 9:15

Spotkanie w kręgu

Grupa zbiera się w kręgu, aby omówić bieżące sprawy. Każde dziecko (jeśli tylko chce) może podzielić się z innymi tym co jest dla niego tego dnia ważne. Wprowadzenie nowego tematu, omówienie dnia.

9:15 - 12:00

Praca własna

To czas pracy z materiałem montessoriańskimi. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, twórczy i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. W tym czasie dzieci doświadczają wewnętrznej aktywności, mają szansę podejmować samodzielnie decyzje. Dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali. Mają wolność wyboru materiału, z którym chcą pracować, miejsca, czasu jaki temu poświęcą oraz formy aktywności (czy będzie pracowało samo, czy zaprosi kogoś do współpracy). Nauczyciel pomaga w wyborze dzieciom, które nie potrafią jeszcze same zdecydować.

W czasie pracy własnej oprócz zdobywania umiejętności takich jak: czytanie czy liczenie, dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem, przestrzegać społecznych reguł.

9:30 - 10:30

Śniadanie w postaci przekąsek

Pokrojone warzywa, owoce, pełnoziarniste pieczywo, masło) – dzieci siadają do śniadania, kiedy są głodne.

12:00 - 12:15

Spotkanie w kręgu

Podsumowanie pracy własnej, piosenka lub wspólna zabawa.

12:15 - 13:00

Zabawy swobodne na dworze, spacery przyrodnicze.

Dzieci codziennie wychodzą na dwór, niezależnie od pogody. Ubierają się samodzielnie, nauczyciele pilnują, aby dzieci były ubrane odpowiednio do pogody – aby zimą miały szaliki, czapki, rękawiczki, zasłonięte brzuchy, latem nakrycia głowy. Smarują dzieci kremem chroniącym przed słońcem lub mrozem. Zabawa na świeżym powietrzu dotlenia, daje upust energii, rozwija sprawność fizyczną, hartuje.

13:00 - 14:00

Obiad oraz czynności higieniczno porządkowe

14:00 - 15:00

Odpoczynek, czytanie książek, zajęcia dodatkowe

15:00 - 17:00

Podwieczorek, zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

To czas, kiedy pojawiają się też zwykłe klocki, gry planszowe. Rusza twórcza aktywność z papieru, zabawy projekcyjne. Kiedy jest ciepło, dzieci spędzają ten czas na dworze. Po południu odbywają się też zajęcia popołudniowe dla chętnych dzieci (tańce, ceramika, szachy, balet, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia cyrkowe, judo).

Program edukacyjny

Przedszkole Montessori Słonecznik oferuje program wychowania i edukacji oparty na założeniach pedagogiki dr Marii Montessori, realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej zawarte w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Program edukacyjny i wychowawczy realizuje podstawę programową MEN. Realizujemy program poprzez pracę z montessoriańskimi materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie przez 2,5 – 3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez spontaniczne aktywności. Dzieci uczą się pracować uważnie w ciszy i koncentrować się na wybranych przez siebie zadaniach, używając do tego odpowiednio przygotowanych pomocy i materiałów dydaktycznych.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Taka grupa jest naturalna, swoją strukturą przypomina rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role. Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się u nich empatia - czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności. Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu. Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści – logopeda i psycholog.

Materiał

Montessoriański materiał tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Jest on podzielony na kilka grup:

 

Materiał do ćwiczeń praktycznego życia

Jest odpowiedzią na naturalny pęd dziecka do aktywnego działania. Te aktywności zawierają wiele zadań, które dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie.

 

Materiał sensoryczny

Wprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi.

 

Materiał do edukacji matematycznej

Obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji - geometrię i ułamki. Pomoce matematyczne pomagają dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia oraz odkryć istotę matematycznych działań i wzorów.

 

Pomoce do edukacji językowej

Służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania, pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa.

 

Pomoce z działu kultury

Ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem natury.

 

Pomoce do wychowania religijnego

Ukazują dziecku miłość Boga do człowieka i przygotowują je do autentycznego przeżywania uczestnictwa we Mszy Świętej. Wychowanie religijne jest dostosowane do poziomu wrażliwości dzieci i odpowiada na ich potrzebę miłości i bezpieczeństwa.

Program podstawowy wzbogacony

Zajęciami muzyczno rytmicznymi, gimnastyką z elementami korektywy, zabawami integracyjnym, zabawami z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, zabawami z elementami Pedagogiki zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, zabawami paluszkowymi, zabawami logopedycznymi.


Każda grupa realizuje różne projekty roczne

Historia powstania Ziemi, rozwoju życia na Ziemi, kontynenty i ich mieszkańcy itp. Dzieci uczą się również języka angielskiego.


Oprócz zajęć w przedszkolu

Dzieci uczestniczą w różnych wyjściach i wycieczkach, na których mogą zdobywać więcej doświadczeń, poznawać bliżej świat natury na wyprawach do lasu, zoo lub ogrodu botanicznego oraz poznać bliżej świat kultury poprzez zajęcia w muzeach.

Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć montessoriańskich w przedszkolu dzieci rozwijają swoje umiejętności pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, uczestnicząc w zajęciach skierowanych do wszystkich dzieci, wliczonych w czesne:

 

Gimnastyka z elementami korektywy

Są to ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. W przedszkolu jest dobrze wyposażona sala gimnastyczna, na której dzieci mogą rozwijać różne formy aktywności fizycznej. Poprzez rozmaite gry i zabawy ruchowe dzieci ćwiczą zwinność, szybkość, równowagę, orientację przestrzenną, koordynację ruchową. Uczą się zasad fair play oraz przyjaznego stosunku do wszystkich dzieci. Nauczyciel dba również o prawidłową postawę duchową - kształtuje takie cechy osobowości jak odwaga, chęć przezwyciężania własnych barier, samokontrola. Rozwija w dzieciach zamiłowanie do ruchu i sportu.

 

Muzyka z elementami rytmiki

Na tych zajęciach dzieci poznają świat muzyki i tańca. Nauczyciel prowadzi z dziećmi różne zabawy muzyczno – ruchowe przy akompaniamencie pianina lub gitary. Dzieci używają różnych instrumentów, uwrażliwiających słuch oraz wyczucie rytmu. Chętnie uczą się wielu nowych piosenek. Oprócz zajęć muzycznych dzieci korzystają z dzwonków montessoriańskich – specjalnej pomocy uwrażliwiającej słuch i zamiłowanie do harmonii dźwięków. Dzięki tej pomocy dzieci chętniej podejmują naukę gry na instrumentach będąc już w szkole.

 

Plastyka

Jest częścią programu kulturalnego w przedszkolu. Na tych zajęciach dzieci wykorzystują różne materiały i techniki do tworzenia samodzielnie wykonanych prac. Nauczycie nie ogranicza dziecięcego zapału tworzenia - pozostawia swobodę działania. Często w czasie zajęć dzieci słuchają muzyki, która pomaga im wczuć się w nastrój dzieła, nad którym pracują. Zajęcia te rozwijają kreatywne myślenie dzieci, rozszerzają ich zdolności manualne oraz twórcze. Materiały plastyczne są dostępne dla dzieci każdego dnia popołudniu.

 

Język angielski

Na tych zajęciach dzieci poznają podstawy języka. Śpiewają piosenki, bawią się w różne gry i zabawy ułatwiające zapamiętywanie nowych słów. Kontakt z językiem angielskim w przedszkolu ułatwi im później naukę w szkole.

 

Zajęcia kulinarne

Posiadamy w przedszkolu jedyny w swoim rodzaju piekarnik na kółkach, dzięki czemu dzieci w swojej sali mogą rozwijać skrzydła w sztuce kulinarnej. Na tych zajęciach dzieci nie tylko gotują. Poznają różnorodność owoców, warzyw, zbóż, poznają ich nazwę, smak, wygląd, zastosowanie. Przygotowują różne potrawy, uczą się bezpiecznego zachowania w kuchni - posługiwania się różnymi narzędziami kuchennymi (obieraczki do warzyw, krojenie nożem, wyciskanie soku z owoców). Dzieci robiły już prawdziwe masło, makaron, sałatki z owoców i warzyw, gotowały, dusiły, smażyły i piekły, a nawet kisiły ogórki i kapustę, z której potem zrobiły kapustę z grzybami na spotkanie opłatkowe. Rodzice mogą spróbować wytworów kulinarnych dzieci na wszelkich spotkaniach i uroczystościach

 

Zajęcia dodatkowo płatne

Oprócz tych zajęć w przedszkolu w czasie popołudniowym odbywają się zajęcia dodatkowo płatne, skierowane do dzieci chętnych. W zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci są to: balet, ceramika, tańce, szachy, warsztaty twórczego myślenia, zajęcia cyrkowe, judo, mini tenis.

Zdrowe żywienie dzieci jest dla nas bardzo ważne.

placówka Montessori Warszawa

 

Dlatego w naszym przedszkolu dzieci nie jedzą słodyczy, nie piją słodzonych napojów. Jedzą dużo świeżych warzyw i owoców. Nie są zmuszane do jedzenia.

 • Śniadanie

  W przedszkolu podawane jest między godziną 9 a 11. Odbywa się przy jednym stoliku, do którego kolejno siadają dzieci wtedy, kiedy poczują taką potrzebę. Dzieci dostają pokrojone warzywa i owoce oraz pełnoziarniste pieczywo i masło. Porcje nie są wydzielane, dzieci samodzielnie nakładają sobie jedzenie i mogą usiąść do posiłku więcej niż jeden raz. Przed jedzeniem myją ręce, po zjedzeniu myją swój talerzyk.

 


 • Obiad

  jest spożywany wspólnie przez grupę. Dzieci przygotowują się do obiadu - myją ręce, nakrywają do stołu. Wszystko jest prawdziwe, talerze i kubki porcelanowe, sztućce trochę mniejsze niż dla dorosłych, aby dziecięca dłoń mogła je wygodnie trzymać. Dania są podawane w ładnych naczyniach – uczymy dzieci estetyki stołu. Przed posiłkiem modlimy się, potem dzieci samodzielnie nakładają sobie potrawy na talerze. Uczymy je, aby zjadły wszystko, co sobie nałożyły, ale nie zmuszamy do tego. Po jakimś czasie umieją już ocenić jak bardzo są głodne i nałożyć tyle ile potrzebują. W czasie posiłku dzieci rozmawiają, uczą się dobrych manier, delektują jedzeniem. Po skończonym posiłku odnoszą naczynia, opłukują je, potem czyszczą stoły, zamiatają podłogę. Po sprzątnięciu kolejno myją zęby. Obiad to doskonały czas ćwiczenia samodzielności, troski o otoczenie i możliwość pomocy młodszym kolegom. To bardzo miły i owocny czas dla dzieci. Obiady gotuje dla nas firma Wiesz Co Jesz. Obiady są smaczne, a menu jest ustalane we współpracy z dietetykiem.

 


 • Podwieczorek

  organizowany jest w podobnej formie jak śniadanie i podawany około godz. 15.

Dni wolne w ciągu roku przedszkolnego

Przedszkole jest otwarte od 1 września do 31 lipca z wyjątkiem dni:

 • 1 listopada: Wszystkich Świętych
 • 11 listopada: Rocznica Odzyskania Niepodległości
 • 23 grudnia – 1 stycznia: Boże Narodzenie, Nowy Rok
 • Święta Wielkanocne: od Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego
 • 1 - 3 maja: Rocznica Konstytucji
 • Boże Ciało, piątek po uroczystości Bożego Ciała
 • jeden tydzień ferii zimowych ustalanych dla szkół warszawskich